< Terug naar overzicht

Logistiek: Alles op een rij
en daarmee handen vrij voor alles wat afwijkt

woensdag 12 juli 2017
standaardisatie in magazijn en productie

Als ik fotografeer, raak ik vaak gefascineerd door regelmatige rijen waar dan net een afwijkend exemplaar tussen staat. En dat is nu precies wat ik aan mijn vakgebied – intralogistiek – ook zo mooi vind. Ik word uitgedaagd alle regelmatigheden zo vorm te geven dat juist de uitzonderingen met voldoende aandacht kunnen worden afgehandeld.

Voor elke logistieke uitdaging is een oplossing. Dat geldt ook voor onze klanten. Vaak is er zelfs een aantal opties. Om bij de best passende oplossing uit te komen, is het zaak alle belangrijke aspecten goed op een rij te zetten.

De uitdagingen op een rij
Voor we een eerste stap kunnen zetten in de richting van een oplossing moet er duidelijkheid zijn over de doelstellingen van het bedrijf en over de werkelijke aard van het probleem.

We kijken voorbij de symptomen (vol dc, lange doorlooptijd, veel extra personeel, etc.) op zoek naar de oorzaak.
Zit het knelpunt in de beschikbare ruimte, gaat het om kwaliteitsissues of is er een capaciteitsvraagstuk?

Verder is het van doorslaggevend belang welk beeld het bedrijf heeft van de toekomst.
· Hoeveel groei wordt verwacht? In welk deel van het assortiment?
· Zijn er veranderingen te verwachten in doorlooptijd en order-cut-offtijd?
· Welke klantengroepen zijn er? Komen daar nieuwe bij?
· Zijn de leveranciers partners of enkel producenten?

De uitgangspunten op een rij
De uitgangspunten die het bedrijf heeft, zijn voor de logistiek van wezenlijk belang. Zij vormen de randvoorwaarden voor de oplossing.
· Blijft de logistiek in het huidige pand?
· Is er ruimte om te investeren? En zo ja, tegen welk minimaal rendement?
· Mogen functies en arbeidsplaatsen ter discussie gesteld worden?
· Is uitbesteding van (delen van) de logistieke operatie een bespreekbare optie?
· Vallen aanpassingen van het inkoop- en verkoopbeleid binnen de scope van de oplossingsmogelijkheden?

Als we samen met de klant de uitdagingen en uitgangspunten op een rij hebben gezet is het tijd voor de volgende stap.

De data op een rij
Om de oplossingsrichting goed te kunnen bepalen, is een gedegen analyse van relevante data noodzakelijk. Data zeggen zoveel en liegen niet. Ze maken voor alle betrokkenen duidelijk hoeveel er nu daadwerkelijk binnen welk deel van het logistieke proces gebeurt.
· Hoeveel orders, hoeveel zendingen?
· Hoeveel regels in die orders?
· Welke artikelen worden geraakt?
· Met welk volume hebben we te maken?
· Is er sprake van piekmomenten? Door het jaar heen, op dagdelen?
· Hoeveel interne bewegingen zijn er nodig om de logistieke performance te kunnen realiseren?

Een hele waslijst aan kengetallen. Allemaal van essentieel belang om keuzes te maken en het beste logistieke concept te bepalen.

De oplossingsmogelijkheden op een rij
Want er zijn legio oplossingsmogelijkheden. Kijk maar eens op een logistieke beurs, of “wandel” rond in de digitale wereld. Er is zoveel aanbod in oplossingen dat de keuze daaruit niet zomaar gemaakt is. En elke leverancier biedt – natuurlijk – de beste oplossing.

Maar met behulp van bovenstaand beschreven proces worden de mogelijke oplossingsrichtingen afgewogen en selecteren we met onze klant de best passende oplossing. En pas dan maken we, op basis van de verschillende aanbiedingen, een definitieve keuze voor een leverancier.

Tijd voor wat niet in de rij past
Al met al zetten we dus heel wat op een rij voordat de best passende logistieke oplossing gevonden is. Die investering is echter meer dan de moeite waard. Door de juiste keuze te maken wordt er voor gezorgd dat 80 – 90% van de logistieke operatie gestandaardiseerd is. Daardoor kunnen de mensen met verstand van zaken zich bezig houden met de rest. Met alle zaken die interessant en uitdagend genoeg zijn om niet in de rij te passen.

Wil jij ook alles op een rij krijgen? Bel of mail me gerust. Het is mijn vak en ik denk graag met je mee.
René van Veen
rene@logistore.nl
06-54653554

Meer praktijkverhalen uit ons intralogistieke kennismagazijn lezen? Abonneer je hier en je ontvangt deze in je mailbox.

Reageren

Algemene voorwaarden Privacy Statement