automatisering_oranje

Processen
Master data
ERP
WMS
TMS
Tools

Automatisering

Automatiseren is veel meer dan een systeem aanschaffen

U wilt via automatisering uw logistieke processen beter kunnen managen. Maar welk systeem past bij uw operatie? Of gaat u uw operatie aanpassen aan de (on)mogelijkheden van het systeem?

Er zijn geen softwareoplossingen die al 100% zijn ingericht op uw specifieke werkwijze. Maatwerk is duur en gecompliceerd. U kent ook de verhalen over kinderziektes en systeemfouten tijdens de implementatiefase. U wilt juist op uw systeem kunnen vertrouwen om uw klanten op tijd de juiste producten te leveren.

Omdat automatiseringsprojecten zo kapitaal- en arbeidsintensief zijn en u bij ingebruikname geen problemen wilt ondervinden is een goede voorbereiding essentieel. Die start met het in kaart brengen van uw automatseringsbehoefte. Dat wordt het uitgangspunt van uw selectieprocedure en de afspraken die u gaat maken met uw leverancier.

LOGISTORE neemt uw processen als uitgangspunt. Zijn die al optimaal ingericht of is er nog verbeterpotentieel? Zo wordt uw automatiseringsbehoefte duidelijk op basis van een naadloos op elkaar aansluitend geheel van goed ingerichte processen. U kunt dan bovendien ook een goede afweging maken of uw investering datgene gaat opleveren wat u ervan verwacht.

Wij kijken en denken met u mee tijdens de leveranciersselectie. Wilt u dat wij uw belangen tijdens de implementatiefase behartigen, dan nemen wij het project management op ons. Door de samenwerking met u en uw leverancier heeft u straks wél een succesverhaal over automatiseren.

Naar de praktijk

Algemene voorwaarden Privacy Statement