gebouw_oranje

Opslagbehoefte
Ruimtebeslag
Vlekkenplan
Functionele ruimtes
Laden / lossen / dock’s
Productie / VAL / VAS
(Her-)inrichten
Samenvoegen
Nieuwbouw
Verhuisbegeleiding

Gebouw/locatie

Hoeveel ruimte heeft u nodig? En hoe richt u die het beste in?

Productie- en magazijnlogistiek vragen om ruimte voor opslag en beweging. Daarom wilt u uw kubieke meters zo goed mogelijk benutten. Is uw pand groot genoeg voor uw toekomstplannen? En wat doet u als uw vestigingsplaats niet ideaal meer is?

LOGISTORE bekijkt vanuit uw bedrijfsactiviteiten en goederenstromen:

  • wat de beste vestigingsplaats voor uw bedrijf is (zwaartepuntanalyse)
  • hoeveel m2 en m3 u nodig heeft voor uw huidige en toekomstige activiteiten

Samen met u bekijken we uw opties om die benodigde ruimte te organiseren:

  • herinrichten, ruimte bijhuren, aan-/verbouwen, nieuwbouw, relocatie?
  • Wij helpen u bij de besluitvorming door een goede kosten/batenanalyse op te stellen.

Met de processen als uitgangspunt bepalen wij de ideale inrichting van uw productie-afdeling en magazijn. Welke material handlingsystemen zet u waar? Waar legt u welke artikelen? Hoe en waar richt u de werkplekken in?

Als de blauwdruk klaar is en de deadlines zijn vastgesteld maken wij een (interne) verhuisplanning. U kunt dan naar de nieuwe situatie toe zonder onnodige en onverwachte onderbreking van uw bedrijfsactiviteiten.

Naar de praktijk

Algemene voorwaarden Privacy Statement