organisatie_oranje

Organisatieadvies
Structuur / blauwdruk
Lean management / 5S
Coachen
Begeleiden
Verandermanagement
Trainen

Organisatie

De mens is het meest uitdagende materiaal om mee te werken.

In elke definitie van ‘organisatie’ staan ‘mensen’ centraal. Mensen die kennis, vaardigheden en krachten bundelen om hetzelfde doel te bereiken. Dat doel moet duidelijk zijn. Net als de manier waarop u dit met uw mensen wilt realiseren.

Bij een nieuwe organisatie kunt u op basis van de blauwdruk en structuur gelijk de juiste M/V op de juiste plek neerzetten. Maar wat als u uw bestaande organisatie en manier van werken aan wilt passen om in te kunnen spelen op veranderingen in de markt? Ook dan wilt u kunnen rekenen op een topbezetting. Maar wie van uw bestaande medewerkers zet u waar neer en hoe stelt u hem/haar in staat om zo goed mogelijk te presteren?

LOGISTORE zoomt samen met u uit van de huidige situatie. We bepalen wat de ideale organisatie zou zijn op basis van de gewenste nieuwe situatie. Zo wordt duidelijk hoe de structuur eruit moet gaan zien. Hoe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld worden. Hoe communicatie- en rapportagelijnen gaan lopen.

Daarna bekijken we over welk ‘human capital’ u beschikt om die blauwdruk zo goed mogelijk in te vullen. En welke kennis, vaardigheden en capaciteit u nog tekort komt.

U wilt naar een situatie waarin iedereen in uw organisatie zich de nieuwe manier van werken eigen heeft gemaakt en uitdraagt. Dat regel je niet, dat moet groeien.

LOGISTORE-teamleden kennen de praktijk in organisaties. Ook tijdens verandertrajecten. Wij betrekken uw mensen van management tot vloer bij het veranderproces en verzorgen de nodige training en coaching.

Algemene voorwaarden Privacy Statement