project_management_oranje

Projectopdracht
Taken
Tijdsplanning
Mile-stones
Projectorganisatie
Budget
Gedefinieerde resultaten
Stuurgroep
Resultaatgericht

Project management

Van ontwerp naar het gewenste resultaat:
projectmatige aanpak staat garant voor succes

De enige manier waarop u uw investering in een advies en ontwerp terugverdient, is door dit om te zetten in de praktijk. Omdat u inmiddels weet wat het u gaat opleveren aan prestatieverbetering en kostenverlaging wilt u ook aan de slag.

In veel bedrijven ontbreekt het aan kennis, kunde en ervaring om zo’n project in zijn geheel uit te voeren. En de beschikbare managementcapaciteit blijft nodig voor het runnen van de dagelijkse operatie. Vaak worden dan ook alleen de quick wins gerealiseerd.

LOGISTORE maakt een Plan van Aanpak waarbij wordt uitgegaan van hetgeen u zelf in huis heeft en beschikbaar kunt maken voor een succesvolle realisatie van advies en concept.

Wat er verder nodig is aan kennis, kunde, ervaring, capaciteit en tools leveren wij. Bijvoorbeeld de projectmanager die uw projectteam aanstuurt, de voortgang bewaakt en hierover aan u rapporteert.

Wij maken tijdens het project deel uit van uw organisatie. Door de nauwe samenwerking met uw medewerkers ontstaat vanaf de start een goede basis om de nieuwe situatie gezamenlijk op te bouwen.

Algemene voorwaarden Privacy Statement