voorraad_oranje

Leveranciers
SLA’s
S&OP
Levertijden
Inkopen
Bestellen / afroepen
Bestelniveaus
Consignatiegoederen
Kan-ban

Voorraad

Zo min mogelijk voorraad zonder risico op misgrijpen:
hoe doe je dat?

Voorraadhouden betekent uw kapitaal vastzetten in materiaal en producten die opslagcapaciteit en handelingen vergen. Dat wilt u liever niet. Maar wat u zeker niet wilt is de productie stil laten vallen of ‘nee verkopen’ aan klanten omdat u de spullen niet in huis heeft.

Uw servicegraad drijft dus uw voorraad omhoog. Hoe betrouwbaarder de kwaliteit van uw processen hoe lager uw veiligheidsvoorraad kan zijn. U wilt nauwkeurig zicht hebben op uw actuele voorraad, hoeveel en waar ligt het? Bij- en afboeken in de diverse processtappen moet goed worden georganiseerd. Evenals het bijbestellen op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid.

LOGISTORE checkt alle processen die bepalend zijn voor uw voorraadbeheer (inkoop, verkoop, productie) en analyseert uw goederenstromen. Op basis daarvan ontwerpen wij de juiste voorraadsystematiek en bepalen wij de optimale voorraadhoogte per artikel.

Is uw voorraad verdeeld over meer bedrijfslocaties? Hiervoor hebben wij een tool ontwikkeld om op basis van de materiaalstromen te berekenen welke artikelen op welke locatie op voorraad gelegd moeten worden en in welke hoeveelheid.

Naar de praktijk

Algemene voorwaarden Privacy Statement