Master data: WMS

Stamdata worden de smeerolie van de supply chain genoemd. Essentiële exacte product informatie per artikel die in de digitale logistiek in datavorm op elk moment beschikbaar moet zijn.

WMS en stamdata

Elke WMS oplossing draait om het zo efficiënt mogelijk beheren van het logistieke proces vanaf inname van een artikel tot opslaan en uiteindelijk verzenden van dat artikel. Snelheid, efficiency en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste pijlers hierin.

Minstens zo belangrijk zijn de juiste master data voor elk artikel of product. Zonder de juiste gegevens van een artikel kan een WMS niet functioneren. Hier gaan we in op het belang van een goed werkend WMS en de impact op het logistiek proces, ERP systeem, voorraadbeheer en order picking. Bij elk onderdeel bespreken we de relatie met het ter beschikking hebben van de juiste stamdata.

Keuze uit diverse WMS software pakketten

Er zijn vele WMS software oplossingen op de markt. Soms is een ERP systeem afdoende en is een apart WMS software pakket niet nodig. Bij elk WMS of ERP pakket is de invoer van master data mogelijk, maar ook hier zijn verschillen te noteren.

Niet elk WMS software pakket is geschikt voor elke situatie, soms is maatwerk echt de enige optie. Ook wat betreft de verwerking van stamdata kunnen er verschillen zijn tussen WMS pakketten. Centraal staat uw logistieke situatie bij de keuze van een WMS pakket.
Lees meer over WMS software

Lees meer over de logistieke voordelen van de juiste stamdata in uw WMS

ERP of WMS

Heeft u een apart WMS nodig of kunt u het magazijnbeheer ook vanuit uw ERP regelen? Soms heeft het gebruik van meerdere applicaties een averechts effect op uw logistieke handling. Vanuit de optiek van het invoeren en verzamelen van stamdata kunnen de meeste ERP oplossingen alle belangrijke stamdata beheren.

Belangrijk is wanneer en wie (delen van) deze data nodig heeft. Minstens zo belangrijk is de real-time informatie die een Warehouse Management Systeem kan genereren waardoor makkelijker optimalisaties in uw magazijnbeheer doorgevoerd kunnen worden.
Lees meer over de keuze tussen WMS en ERP

Voorraadbeheer

Binnen de huidige generatie WMS pakketten is voorraadbeheer vaak standaard meegenomen. Vragen als hoeveel artikelen met bepaalde specificaties aanwezig zijn in het magazijn en signalering van ingestelde minimumhoeveelheden en daaruit vloeiende bestellingen kunnen door het WMS worden aangestuurd. Ook hier geldt weer dat de juiste stamdata van elk artikel op orde moet zijn om tot effectief voorraadbeheer te komen,

Lees meer over voorraadbeheer

Foutloze order picking op basis van juiste data

Het order pick proces heeft de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling gestaan en de verwachting is dat dit nog wel even zal aanhouden. Natuurlijk speelt de ontwikkeling van webwinkels hierin een belangrijke rol.

Supersnelle levering is vandaag een must en al heeft dat niet alleen invloed op order picking, het is toch een belangrijke voorwaarde om een uitgekiend order picking systeem te hebben om mee te gaan in deze race naar snelle orderafwikkeling. Het spreekt voor zich dat routing en verpakken hiermee nauw verbonden zijn en die zijn weer afhankelijk van een directe beschikbaarheid van de juiste master data.
Lees meer over Order Picking

Supply Chain Management en de beschikbaarheid van logistieke stamdata

Altijd de beschikking hebben over de juiste data van uw artikelen is een must maar niet altijd werkelijkheid. Vaak komen de gegevens van toeleveranciers niet overeen met de werkelijkheid en ook kunnen door verschillende actoren in de supply chain gegevens zijn gewijzigd of verwijderd.
Lees meer over de uitdagingen in Supply Chain Management

Gratis demo van de KHT MultiScan

Wilt u met eigen ogen zien hoe de KHT MultiScan de oplossing biedt voor het verkrijgen van de juiste stamdata van uw artikelen? Vraag dan een gratis demo aan. Dat kan bij u op locatie en met uw eigen producten. Naast advies over de passende koppeling aan uw WMS of ERP systeem ontvangt u ook tips voor gebruik van artikelstamdata in uw logistieke processen.