LogiWorks ABC costing tool voor intralogistiek

LogiWorks ABC costing tool voor logistieke kosten en planning


Wat is LogiWorks?

 • de softwaretool voor het berekenen van kosten voor logistieke processen
 • berekening vindt plaats op basis van de Activity Based Costing methode (ABC)

Wat levert LogiWorks op?
Gedetailleerd inzicht in:

 • logistieke processen en taken
 • tijdsbesteding per proces en processtap
 • productiviteit per proces (voorcalculatie KPI)
 • benodigd equipment
 • benodigd aantal FTE per shift, dag, periode en/of jaar
 • kostprijs per proces
 • toewijzing van proceskosten naar producten, diensten, klanten of andere kostenverdeelstaten

Voor wie is LogiWorks ontworpen?
LogiWorks is ontworpen om te voorzien in de behoefte aan inzicht bij:

 • intralogistieke operaties in o.a. groothandel, maakindustrie en logistieke dienstverlening
 • algemeen management
 • logistiek management
 • operationeel management
 • financieel management
 • engineering
 • business development
 • planningsafdeling

Hoe kan ik LogiWorks inzetten?
LogiWorks wordt o.a. ingezet als:

 • 0-meting – het in kaart brengen van de huidige situatie van logistieke processen
 • benchmark - processen van huidige situatie vergelijken met de markt
 • verbetertool – huidige situatie vergelijken met verbeterde processen (engineering)
 • business development – het berekenen van kosten en budgeten
 • planningstool – berekenen van het aantal in te zetten FTE

Hoe kan ik voor mijn organisatie LogiWorks aanschaffen?
LogiWorks wordt door LOGISTORE samen met de opdrachtgever ingericht.

Voor meer informatie:
Dirk Stachowitz (lees meer over dit onderwerp)
+ 31 653115871
d.stachowitz@logistore.nl

Algemene voorwaarden Privacy Statement