Organisatie / Change management

Elk logistiek vraagstuk heeft organisatorische aspecten. Elke verandering vraagt om change management.
Succes bereik je alleen met de juiste mensen op de juiste plek, die goed met elkaar samenwerken, duidelijk communiceren, begrijpen wat ze doen en waarom.

Welke organisatie past bij de nieuwe situatie?

Wat de aanleiding ook is:

 • groei en uitbreiding
 • verandering van werkwijze/structuur
 • mechanisering/automatisering/robotisering
 • meer locaties of centralisatie

De nieuwe situatie vraagt om een passende organisatie. Daarom vertalen wij het gekozen concept door naar een passende organisatiestructuur.

Alle niveaus moeten op de juiste wijze worden aangestuurd. Welke verantwoordelijkheden en taken moeten worden ingevuld en verdeeld? Daarbij is er aandacht voor een logische samenhang en 'span of control'.

Blanco canvas en objectiviteit

Het is lastig om niet gelijk te denken vanuit bestaande functies en huidige medewerkers. Daarom sparren wij met jou op basis van een blanco canvas.

 • Wat moet er straks in de operatie gebeuren
 • Hoe organiseer je dat (afdelingen, niveaus, afstemming)
 • Welke functies moeten er worden bekleed
 • Welke kennis, ervaring, vaardigheden en eigenschappen heeft de juiste kandidaat (per functie)

Daarna kijken we voor welke posities jouw huidige medewerkers (in potentie) geschikt zijn. Vaak kunnen persoonlijke ontwikkelpunten via change management al in de uitvoeringsfase worden meegenomen. Zo staat je nieuwe team startklaar aan het eind van de implementatie.

Change management

Alle logistieke projecten betekenen verandering. En verandering stuit op weerstand.
De eerste vraag die medewerkers stellen: wat betekent dit voor mij?

Voor succesvolle uitvoering van een project en goede start van de nieuwe situatie zijn draagvlak en medewerking op alle niveaus noodzakelijk. Daarom zorgen wij samen met jou voor duidelijkheid.:

 • Welke problemen worden er opgelost
 • Hoe gaan we dat doen
 • Wat is de rol van LOGISTORE daarin.
 • Wat verandert en wat blijft er van hetgeen bekend en vertrouwd is?

Door de medewerkers stapsgewijs mee te nemen in de verandering en de tijd te geven om zich de nieuwe situatie eigen te maken voorkom je abrupte omschakeling. Samen bepalen we welke introductie en training nodig zijn.
Door persoonlijke begeleiding zorgen we dat leidinggevenden klaar zijn om de nieuwe situatie aan te sturen.

Second opinion over jouw organisatie

Ben jij niet tevreden over het functioneren van jouw logistieke operatie? En vermoed jij dat organisatorische problemen hiervan de oorzaak zijn? Dan kijken en denken we graag met je mee.

Onze kennis van logistieke operaties en ervaring met organisatorische vraagstukken bij vele andere bedrijven brengen we in om te bepalen waar bij jou de schoen wringt. Communicatie is vaak het onderliggende probleem.

Als objectieve buitenstaander krijgen wij in vertrouwelijke gesprekken de informatie om de situatie vanuit diverse perspectieven helder te krijgen. Waar is verschil in inzicht, wat belemmert een goede samenwerking en hoe los je dit op?

Wil je naast een advies ook ondersteuning bij het oplossen? Dan zorgen we samen met jou voor de nodige veranderingen.

Deze klanten gingen je voor

Wildkamp
Recair
Vonk en Co
Etos
Xxtract
Manutan
smartphonehoesjes-logo
Van gelder
bol
zevij necoma
samsung
Rhenus
Nike
P!cnic
Medtronic-Logo
Blokker Holding Geldermalsen
Ensa
BAM Materieel bv
Alle referenties