Service & onderhoud

Hoe kun je vertrouwen op de gewenste bedrijfszekerheid van jouw meet- en weegoplossingen? Door gebruik te maken van onze IT- en technische productkennis via onze eigen in-house service & onderhoudsdienst.

Betrouwbare output door periodiek onderhoud

Voor betrouwbare en nauwkeurige meet- en weegresultaten werk je met kwalitatief hoogwaardige hard- en softwareoplossingen. Om deze kwaliteit na implementatie voortdurend te kunnen garanderen raden wij aan om periodiek preventief onderhoud te laten uitvoeren.

Operationeel (intensief) gebruik kan op langere termijn de staat en werking van onze oplossingen beïnvloeden. Ook de omstandigheden op de werkvloer spelen daarbij een rol. Het begin van afwijkingen in meet- en weegresultaten wordt meestal niet gelijk ontdekt, waardoor de nauwkeurigheid van de data in je systeem langzamerhand achteruitgaat.

Met preventief onderhoud voorkom je afwijkingen in je meet- en weeggegevens en verleng je de technische levensduur van je oplossing.

Met contract verzekerd van tijdig onderhoud

Wij bevelen onze klanten aan om minimaal 1x per jaar preventief onderhoud te laten uitvoeren. Sluit je daarvoor een onderhoudscontract af dan zorgen wij voor het tijdig inplannen van een bezoek van onze masterdata engineer. Niet alleen ben je daarna verzekerd van betrouwbare, nauwkeurige artikeldata, maar je bent ook op de hoogte van de technische staat en verwachte levensduur van je huidige machine.

Een onderhoudsbeurt bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Algehele check staat van onderhoud
  • Inspectie exterieur
  • Inspectie kabels, accu's en aansluitingen
  • Inspectie mechanische componenten
  • Reiniging glasplaat, meetboog, binnen- en buitenzijde
  • Controle marge op dimensies en gewicht
  • Inspectie infrarood-systeem en kalibratie
  • Opmaken technisch rapport met opmerkingen en aanbevelingen.

Service en technical support

Wat de reden ook is van een storing, de oorzaak moet zo snel mogelijk gevonden en verholpen worden.

Bij een storingsmelding proberen wij eerst de aard van de storing te achterhalen. Naar aanleiding van jouw informatie stellen we vragen of we kijken online mee. Onze masterdata engineer kent de meest voorkomende oorzaken en vaak is telefonisch advies afdoende.

Is de oorzaak niet op die manier te achterhalen of te verhelpen is, dan maakt onze engineer een afspraak om de storing ter plaatse te verhelpen. Voor reparaties waardoor de machine langer buiten gebruik is, zorgen wij met onze leverancier voor een goede oplossing.

Aflevering en instructie

De aflevering van de MultiScan-oplossingen (zowel koop/lease als huur) gebeurt op afspraak.
Onze masterdata solutions engineer zorgt voor de deskundige installatie en aansluiting van de totale oplossing.
Daarbij hoort vanzelfsprekend ook het instrueren van de operator(s) en begeleiding van de ingebruikname. Alle handelingen van het meet- en weegproces - zowel met de dimensiescanner als bijbehorende tools en software - worden met de gebruiker(s) doorgenomen.