Proces-optimalisatie

Vandaag bezig zijn met wat morgen beter kan. Die succesformule geldt ook voor jouw logistiek. Daarbij draait het om de juiste inzet van mensen, middelen en methodes in optimale processen.

Wat moet jouw logistiek mogelijk maken?

Goed georganiseerde logistiek draagt bij aan het halen van je bedrijfsdoelstellingen. Denk je dat je met de huidige processen vast gaat lopen?
Misschien zijn de signalen er nu al:

 • leveringsproblemen
 • te hoge kosten
 • structureel extra personeel inhuren of overwerken
 • tekort aan ruimte en capaciteit.

Wat de aanleiding ook is, we helpen je graag.

Procesoptimalisatie

Proces optimalisatie

Proces is sleutel tot verbetering

Alle processen grijpen in elkaar. Daarom is het zo belangrijk om een analyse te maken van je huidige werkwijze. Niet alleen van de processen, maar ook van de data. Wat moet er gebeuren en hoe vaak? Zo krijg je een helder beeld van de praktijk en effectiviteit.

Inzicht in verbeterpotentieel

Samen ontdekken we waar verbetering nodig is en hoe we dat kunnen realiseren. Het doel is een op elkaar afgestemd geheel aan processen om:

 • Knelpunten te voorkomen
 • Foutkansen en faalkosten te reduceren
 • Overbodige handelingen te elimineren
 • Loop- en rijafstanden te verkorten
 • Medewerkers doelmatig in te zetten
 • Met de juiste systemen en hulpmiddelen te werken
 • Efficiency, snelheid en veiligheid te waarborgen

Naast inzicht in de quickwins krijg je een verbeterplan voor de korte en middellange termijn. Zo ben je verzekerd van de benodigde capaciteit en werk je tegen een acceptabele logistieke kostprijs.

Van ontwerp naar resultaat

Wil je je processen volgens het ontwerp verbeteren en heb je hulp nodig? Dan zetten we onze ervaring en kennis van jouw operatie in om samen de verbeteringen te implementeren.

Kansen en haalbaarheid

Weet je nog niet waar je binnen jouw operatie de meeste winst creëert door verbetering van de processen? Dan is een logistieke doorlichting een goed begin. De kennis van jouw praktijk die we tijdens die doorlichting opdoen kunnen we dan in het vervolgproject mooi gebruiken om de startfase te verkorten.

Procesoptimalisatie

Deze klanten gingen je voor

Vonk en Co
Xxtract
Wildkamp
Manutan
Blokker Holding Geldermalsen
Etos
bol
Ensa
P!cnic
smartphonehoesjes-logo
Rhenus
Medtronic-Logo
zevij necoma
samsung
BAM Materieel bv
Van gelder
Nike
Recair
Alle referenties