WMS of logistiek ERP pakket selecteren en implementeren

Niet de functionaliteiten van het IT-systeem, maar de te managen processen moeten het uitgangspunt zijn bij de keuze voor een passend WMS (ERP-module). Dat is de voorwaarde voor succesvolle implementatie en volledig rendement van het systeem.

WMS of ERP voor optimale logistieke processen

Zijn jouw huidige processen al optimaal ingericht op de activiteiten die jouw logistiek nu en in de toekomst moet uitvoeren? Dat zou voor ons de eerste vraag van een WMS-leverancier moeten zijn.
Welke processen zouden effici├źnter kunnen? Welke veranderingen staan er op stapel die consequenties hebben voor de logistiek?

Samen maken we een ontwerp van de optimale situatie. Dat ontwerp dient als basis voor de gesprekken met leveranciers. Zo wordt duidelijk welke aspecten standaard door het pakket gedekt worden en welke maatwerkopties er zijn. Soms kun je de extra kosten voor maatwerk voorkomen door een proces aan te passen.

Uiteraard helpen we je ook graag om de procesaanpassingen te realiseren. De operatie heeft zich de nieuwe processen dan al eigengemaakt voordat met het (nieuwe) WMS-pakket wordt gestart.

Business & functional requirements document

Wat kan een WMS-systeem? Veel. Daarom is het belangrijk dat jij weet wat jouw systeem moet kunnen. In de voorbereidende fase zoeken we samen uit welke wensen en eisen je aan WMS-leveranciers gaat voorleggen.

In een business requirements document leggen we vast welke problemen het werken met het (nieuwe) WMS moet oplossen en welk resultaat dit voor jouw bedrijf moet opleveren. Daarmee is duidelijk wat de gewenste situatie is en wanneer jij als klant tevreden zult zijn.

Bij het opstellen van een functional requirements document kijken we welke functionaliteiten nodig zijn, hoe ze moeten werken en welke opties er zijn.

Met deze documenten kan een leverancier zijn systeem introduceren aan de hand van jouw wensen en eisen, en gericht met jou meedenken. Jij bent hierdoor in staat om de diverse systemen te vergelijken op de functionaliteiten die voor jou essentieel zijn. Door goede documentatie van hetgeen besproken en afgesproken is voorkom je discussie achteraf over functionaliteiten en kosten.

Keuze WMS of ERP en leveranciers

De WMS of ERP pakketselectie is nu eenvoudiger omdat je weet wat jij nodig hebt. Je kunt op zoek naar systemen en leveranciers die bij jou passen.
Wij stellen onze kennis van de markt en ervaring met logistieke IT-trajecten graag ter beschikking. Ook hierin zijn wij leveranciersonafhankelijk.

Sommige pakketten zijn speciaal ontwikkeld voor bepaalde soorten business en processen. De leverancier kan goed met jou meedenken hoever je kunt komen met de functionaliteiten. Vaak is maatwerk dan niet of slechts in geringe mate nodig.

Ontwikkeling en testfase nieuwe WMS of ERP pakket

De kennis van jouw operatie gebruiken we om met de leverancier van jouw keuze het (nieuwe) WMS of ERP pakket zo in te richten dat het perfect past bij jouw processen.
Hoe neem je het systeem in gebruik met de gewenste service levels en zonder storing of onderbreking?

Samen maken we een testplan. Indien mogelijk is schaduwdraaien- bestaand en nieuw naast elkaar - met de aangemerkte kritieke processen de manier om 'bugs' te ontdekken en kinderziektes te voorkomen.
Als alle onderdelen van de acceptatietest zijn afgevinkt kun jij groen licht geven voor de go-live.

Succesvolle implementatie en volledig rendement

Wat verandert er door automatisering in het magazijn? Wat verbetert er en vooral wat blijft er hetzelfde?
Door in een vroeg stadium de juiste mensen uit de afdelingen die bij het IT-project betrokken zullen zijn te informeren voorkom je ruis.

Wij nemen jouw medewerkers actief mee in het veranderingsproces zodat ze zich een goede voorstelling kunnen maken van de nieuwe situatie. Zo ben je verzekerd van draagvlak en volledige medewerking bij:

  • de voorbereiding
  • samenwerking met de leverancier en projectmanager
  • de testfase
  • go-live

Met als resultaat dat de totale operatie met het WMS of ERP de beoogde resultaten kan realiseren.

Deze klanten gingen je voor

BAM Materieel bv
Ensa
Manutan
Nike
Xxtract
P!cnic
samsung
Van gelder
smartphonehoesjes-logo
Medtronic-Logo
zevij necoma
Etos
Blokker Holding Geldermalsen
Rhenus
Vonk en Co
bol
Wildkamp
Recair
Alle referenties