LogiWorks: Activity Based Costing voor logistiek en productie

Waarom Activity Based Costing? Weet jij van jouw logistieke operatie en/of productie precies hoeveel FTE jij nodig hebt? Wat elke handeling kost? Wat de logistieke kostprijs (op artikelniveau) is?

LogiWorks: Activity Based Costing voor logistiek en productie

Op basis van Activity Based Costing kun je dit uitrekenen en als voorcalculatie (budgettering/planning) gebruiken. Om klanten hiermee te helpen ontwikkelde Logistore een logistieke managementtool: LogiWorks.

Productiviteit en kosten in logistiek en productie

LogiWorks is ontworpen voor Activity Based Costing in intralogistieke omgevingen (groothandel, logistieke dienstverlening, maakindustrie). De uitkomsten van deze tool geven inzicht in de productiviteit (FTE) en kosten aan:

 • algemeen management
 • logistiek management
 • operationeel management
 • financieel management
 • engineering
 • business development
 • planningsafdeling

Wat levert LogiWorks op?

Op basis van Activity Based Costing geeft LogiWorks gedetailleerd inzicht in:

 • logistieke processen en taken
 • tijdsbesteding per proces en processtap
 • productiviteit per proces (voorcalculatie KPI)
 • benodigd equipment
 • benodigd aantal FTE per shift, dag, periode en/of jaar
 • kostprijs per proces
 • toewijzing van proceskosten naar producten, diensten, klanten of andere kostenverdeelstaten

Wat kun jij met deze managementtool?

Onze klanten en teamleden gebruiken LogiWorks o.a. als:

0-meting:
FTE, equipment en kosten van de huidige processen
Hoe efficiƫnt en kosteneffectief zijn deze processen?

verbetertool (engineering):
voorgestelde verbeteringen versus 0-situatie
Wat zijn de te verwachten effecten op FTE, equipment en kosten?

logistieke kostprijsberekening:
logistieke kostprijs op artikelniveau
Welke logistieke kosten moet ik meenemen in mijn verkoopprijs?
Welk prijskaartje hangt er aan mijn logistieke dienstverlening (handling, VAS/VAL) ?

ROI-berekening
Wat zijn de gevolgen voor de logistieke kosten als ik investeer in mechanisatie, automatisering, robotisering e.d.?
Verdien ik die investering terug?

Planningstool
benodigde FTE / equipment per proces
Wat betekent een verandering in het proces of de frequentie ervan voor het aantal in te zetten FTE en de bezettingsgraad van equipment?

Business development: de oorsprong van LogiWorks

LogiWorks is ontworpen als business development tool voor de logistieke dienstverlening. Als een potentiƫle klant vraagt om diens logistiek te gaan verzorgen, wat gaat dat kosten/opleveren?