Master Data Management

Om optimaal te profiteren van een WMS-systeem of ERP-module moeten de juiste datavelden worden gevuld met betrouwbare product data. Ook wel stamdata, artikelstamdata of artikeldata genoemd.

Master Data Management - de basis voor een optimaal WMS

Master data of stamdata van uw artikelen vormen de basis van elk Warehouse Management Systeem (WMS). Logistieke producteigenschappen als lengte, breedte, hoogte en gewicht van uw artikelen zijn allesbepalend voor uw logistieke afwikkeling en vormen een onmisbare schakel in uw WMS. Master data management zorgt voor een zo optimaal mogelijk proces in het verzamelen en beschikbaar stellen van stamdata van uw artikelen.

Master data en software oplossingen

Hoe krijgt u de juiste stamdata van elk artikel snel en efficiënt tot uw beschikking in uw WMS/ERP systeem? Wat zijn de afmetingen van een artikel, wat is het gewicht, welke verpakking is gewenst? Dat is een belangrijke logistieke uitdaging die vraagt om accuratesse, snelheid en efficiency. Ook de verrijking van stamdata is zo’n uitdaging, vaak spelen andere productkenmerken dan afmetingen en gewicht een bepalende rol in uw supply chain.
Lees meer over het bepalen van master data

Stamdata en WMS

Master data management is een van de basisfunctionaliteiten in de huidige generatie Warehouse Management Systemen. Bijna elk WMS biedt een mogelijkheid voor het opslaan van master data. Toch verschilt het per WMS software pakket welke producteigenschappen direct kunnen worden vastgelegd.

Maar het vastleggen van stamdata van uw artikelen is nog iets anders dan het verkrijgen van die zo belangrijke producteigenschappen. Minstens zo belangrijk is de integratie van stamdata in voorraadbeheer, order picking en de rol van master data management in het totale supply chain management. Hoe je het ook wendt of keert, de beschikbaarheid van de juiste stamdata op het juiste moment in het logistieke proces blijft een prioriteit.

SKU en master data management

De eigenschappen van elk artikel worden opgeslagen in een SKU. Die Stock Keeping Unit speelt een rol in de gehele supply chain. Ook bij het samenstellen van SKU’s gaat het erom de belangrijkste stamdata hierin op te nemen. Het bepalen van een goede master SKU geeft direct een goede basis voor voorraadbeheer en assortimentsinformatie.

MultiScan als master data generator

Het belangrijkste adagium vanuit de wereld van software ontwikkeling is Garbage In, Garbage Out. Dat is een nogal kritische zelfinschatting voor een beroepsgroep, maar wel een die zijn waarde nog steeds bewijst. Een software oplossing is zo goed als de gegevens die het bewaart en ter beschikking stelt.

Wanneer we het hebben over de stamdata van uw artikelen gaat het erom dat we het over de juiste gegevens hebben en het komt maar al te vaak voor dat de gegevens die vanuit de voorliggende ketens worden doorgeschoven niet de juiste zijn. Met de MultiScan worden de exacte gegevens over afmetingen en gewicht geregistreerd en opgeslagen.

Gratis demo van de MultiScan

Wilt u met eigen ogen zien hoe de MultiScan de oplossing biedt voor het verkrijgen van de juiste stamdata van uw artikelen? Vraag dan een gratis demo aan op uw bedrijf. U ziet hoe de MultiScan snel en accuraat de stamdata van uw artikelen scant en opslaat. Bovendien is er alle ruimte voor het stellen van vragen over de implementatie van de MultiScan in uw logistiek proces.